PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

PONIEDZIAŁEK

14:35 - 15:35 (zajęcia rewalidacyjne)

WTOREK

7:55 - 9:55

13:30 - 14:30 (zajęcia rewalidacyjne)

PIĄTEK

8:00 - 12:00 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK

15:35-16:25

ŚRODA

12:30-14:30

CZWARTEK

8:00-09:40

PIĄTEK

12:00 - 12:30