Pracownicy

Dyrektor szkoły:

mgr Paweł Łącki - nauczyciel matematyki

Nauczyciele:

mgr Lucyna Wojcieszczak-Sajak - nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Katarzyna Śliwa - nauczyciel języka polskiego, histrorii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Małgorzata Gicala - nauczyciel języka angielskiego

mgr Karolina Chojecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Chojecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewelina Banat-Kruk - nauczyciel wychoania fizycznego, logopeda

mgr Marta Kucharska - nauczyciel przyrody, chemii, biologii, bibliotekarz

mgr ks. Krzysztof Ceglarz - nauczyciel religii 

mgr ks. Mariusz Ogorzelec - nauczyciel religii

mgr Lucyna Szpilka - nauczyciel muzyki

mgr Marta Nycz - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Danuta Kupiec - nauczyciel geografi

mgr Jadwiga Kukla - nauczyciel języka polskiego, historii

mgr Justyna Pawlińska - nauczyciel matematyki, fizyki

mgr Barbara Burkowicz - nauczyciel języka niemieckiego 

mgr Małgorzata Waligóra - nauczyciel informatyki, techniki

mgr Bogdan Grabowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

mgr Wioletta Nowak - nauczyciel doradzca zawodowy

mgr Iwona Koźbiał - nauczyciel plastyki

Pracownicy obsługi:

Irena Kukla

Zofia Piwowarczyk

Agnieszka Kukla

Lucyna Miłkowska

Piotr Długosz