RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl oraz iod@eduodo.pl

W załączniku klauzua informacyjna oraz polityka prywatności.

ZAŁĄCZNIKI