Patron szkoły

Patronem szkoły od 17 maja 2008 roku jest Święta Kinga.

Według legendy  miejscowość Łąkta Dolna związana jest ze Św. Kingą. Tędy bowiem księżna uciekała wraz ze swym orszakiem na Węgry. Panowała wtedy wielka posucha. Okoliczny lud błagał ją o ratunek na klęczkach. Św. Kinga zdjęła z szyi kosztowny naszyjnik, a jego paciorki rozsypała daleko wzdłuż wyschniętej wówczas rzeczki. I oto stał się cud, bowiem w miejscach gdzie padły paciorki naszyjnika wytrysło z ziemi szereg źródełek. Wypływająca woda ze źródełek przybrała potem kształt potoków i wreszcie rzeki płynącej przez Łąktę i Trzcianę zwanej Potokiem Saneckim lub Sanką. Jakże nam bliska postać Sw. Kingi, nie tylko ze względu na legendarne powiązanie. Wzrusza nas jej pokora i gotowość służenia drugim. Opiekując się trędowatymi, chorymi i ułomnymi narażała się często na obelgi i śmiech. Znosiła to ze spokojem. Usługiwała im z wielkim oddaniem, poświęcając swój wolny czas. Obchodziła domy, szpitale dla trędowatych, opatrywała ich rany własnymi rękami znosząc fetor rozkładających się ciał. Wycieńczonych wzmacniała delikatnymi potrawami, z których sama rezygnowała. Na jej życie codzienne składały się posty, czuwania, modlitwa i ciężka praca. Była z natury miła, dobrotliwa i życzliwa. Swoim miłym obejściem ujmowała wszystkich. Dbała o rozwój kultury polskiej, a w szkołach o nauczanie po polsku. Niosła ludziom pokój i miłość.

Ponieżej znajdują się linki do artykułów związanych z nadaniem imienia Świętej Kingi naszej szkole:

http://www.archiwum.trzciana.pl/aktualnosci2008/05/patronkalakta/projekt.htm?fbclid=IwAR3la1sW2W0DSpQactIXp4JOkwJjh3JsEsHQyxBAdFHbN6k3_Z4UJkY0bVc

http://www.archiwum.trzciana.pl/aktualnosci2008/05/patronkalakta/patronkadlalakty2.htm?fbclid=IwAR3W2i7LxZr4e0Z5teaK_DqiFGvla3skuB-TnVQZmiy5oXNy4p33p19FV9U

http://www.archiwum.trzciana.pl/aktualnosci2008/05/patronkalakta/patronkadlalakty.htm?fbclid=IwAR3Cq1M2Esxcmje1YuTyWh_T3IVv2vkQ1aNQINxJdU1Pttp_uDloNZrm1Pk

http://www.archiwum.trzciana.pl/aktualnosci2008/05/patronkalakta/histszkoly.htm?fbclid=IwAR1luGJbQI4hj3VWst4Ix2EAV72IgWfdMXvPMgqydqZRrATHxvMubJjeCfE