Wiem, rozumiem, znam cel.

Utworzono dnia 10.11.2022

Uczniowie klas VII-VIII zakończyli właśnie cykl warsztatów w ramach programu „Wiem, rozumiem, mam cel”.

Celami szczegółowymi programu były:

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością oraz niepokojami i trudnościami życia codziennego

- radzenie sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania własnych problemów

- podnoszenie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie

- radzenie sobie ze złością, agresją i autoagresją

- kształtowanie postawy empatii, otwarcia się na innych, gotowości do wprowadzania zmian, dzielenia się swoimi zasobami z innymi ludźmi

- dostarczenie wiedzy na temat możliwości korzystania z różnych form pomocy (psychologa, pedagoga, wychowawcy)

 

Uczniowie brali udział w czterech warsztatach, których tematyka dotyczyła:

  1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością oraz niepokojami i trudnościami okresu szkolnego. Podnoszenie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie – kreowanie pozytywnej wizji przyszłości i planowanie kariery.
  2. Zaburzenia okresu dojrzewania – autoagresja, depresja, zaburzenia odżywania, uzależnienia. Radzenie sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania własnych problemów.
  3. Edukacja seksualna i wprowadzenie do życia w rodzinie.
  4. Rozwój kompetencji osobistych  - komunikacja i działanie skierowane na cel.

Zajęcia prowadzone były przez mgr Ewę Lisowską – Kania absolwentkę m.in. psychologii stosowanej  UJ.

Udział w warsztatach był możliwy dzięki zaproszeniu z GOPS w Trzcianie, który realizuje projekt ALTERNATYWA – a warsztaty były jednym z jego elementów.

Kolejnym element projektu jest udział w konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „ŚWIAT PRZEMOCY” – w którym nasi uczniowie również wzięli udział.