Sprzątanie Świata

Utworzono dnia 09.10.2023

30 - Akcja Sprzątania Świata.
Jak co roku społeczność uczniowska PSP im. św. Kingi w Łąkcie Dolnej wraz z wychowawcami brała udział w corocznej akcji Sprzątania Świata - Polska, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”. Motywem przewodnim tego roku było hasło: „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Celem akcji jest: budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
W ostatnim tygodniu września uczniowie posprzątali teren wokół szkoły oraz pobocza dróg poszczególnych przysiółków na terenie Łąkty Dolnej. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem i świadomością, że chcą dbać o swoją małą ojczyznę, jaką jest Łąkta Dolna.

LINK DO FB:

https://www.facebook.com/PSPLAKTADOLNA/posts/pfbid02JT4y8Kk6xut7QWJdcbZvNECqU1iuJhK5B2wfb9vM9sB1gwcVoAmRhxsVriR45ytql
 

Utworzono: 18.10.2023