REKRUTACJA 2024/2025

Utworzono dnia 09.02.2024

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzciana numer 605/VIII/2024, 12 lutego rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy PSP im. św. Kingi na wole miejsca (obwodem przedszkola jest cała gmina). Natomiast od 1 marca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły czyli nie zamieszkałych na terenie Łąkty Dolnej (dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na wniosek prawnego opiekuna). Druki wszystkich wniosków są dostępne u Pani Lucyny Wojcieszczak-Sajak w dniach od 12-16 lutego oraz 26.02.24-21.03.24 r. Można również pobrać z poniższych linków oraz samemu wydrukować i dostarczyć. 

ZAŁĄCZNIKI